Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (MSN) jest miejską instytucją kultury. Muzeum powstało na mocy zarządzenia Ministra Kultury z 29 kwietnia 2005 r.


Od 1 stycznia 2023 roku MSN jest instytucją prowadzoną przez m.st. Warszawę. W latach 2006-2022 muzeum było współprowadzone przez przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (które finansowało i nadzorowało bieżącą działalność muzeum) oraz m.st. Warszawę (które zapewniało muzeum tymczasową siedzibę, finansowało wybrane projekty oraz odpowiadało za budowę przyszłego gmachu muzeum). Docelowa siedziba MSN powstaje po północnej stronie placu Defilad, przed Pałacem Kultury i Nauki. Jej otwarcie planowane jest na 2024 rok.
 

DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM


Od stycznia 2008 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prowadzi działalność w siedzibie tymczasowej w lokalu przy ulicy Pańskiej 3, w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki. Organizowane przez Muzeum wystawy, wydarzenia kulturalne i edukacyjne oraz wydawane publikacje służą wypracowaniu kompleksowego programu działalności w przyszłej siedzibie na placu Defilad. Muzeum realizuje programy badawcze w zakresie historii sztuki najnowszej, sukcesywnie rozbudowuje swoją ofertę dla publiczności, skoncentrowaną na sztukach wizualnych, projektowaniu graficznym, wzornictwie i architekturze. Do kluczowych zadań Muzeum należy gromadzenie kolekcji dzieł sztuki, która prezentowana będzie w nowym gmachu.

W ciągu pierwszych pięciu lat działalności programowej Muzeum zaprezentowało w swojej siedzibie oraz w innych lokalizacjach na terenie Warszawy i Polski, a także poza Polską ponad 30 wystaw. Muzeum jest współorganizatorem m.in. pierwszej monograficznej wystawy polskiego artysty w najważniejszym muzeum sztuki nowoczesnej na świecie, nowojorskiej MoMA – „Alina Szapocznikow. Sculpture Undone. 1955-1972”, która prezentowana była na przełomie 2012 i 2013 roku.

Kluczowe znaczenie dla powstającego Muzeum ma wystawa tworzonej kolekcji - „W sercu kraju” (14 maja 2013 – 6 stycznia 2014) - pokazywana w tymczasowo wynajmowanym na potrzeby Muzeum dawnym pawilonie meblowym Emilia przy ulicy Emilii Plater 51 w Warszawie.

Rok później kolejną odsłonę kolekcji Muzeum pokazano na wystawie zatytułowanej „W niedalekiej przyszłości”, prezentowanej równolegle do dobrze przyjętej ekspozycji „Co widać” - przeglądu najnowszej polskiej sztuki. W kolejnych latach Muzeum prezentowało wystawy stanowiące część szerszych projektów badawczych, opartych na badaniu źródeł historycznych i współpracy z zagranicznymi kuratorami i instytucjami muzealnymi (m. in. „Andrzej Wróblewski: Recto / Verso. 1948-1949, 1956-1957”, „Maria Bartuszova. Formy przejściowe”) oraz wystawy zbiorowe, stanowiące komentarz do bieżących wydarzeń i wyzwań współczesności (m. in. „Ustawienia prywatności. Sztuka po Internecie”, „Gdyby dwa morza miały się spotkać”).

Od 2009 (od 2013 we współpracy z Muzeum Warszawy) co roku na przełomie października i listopada odbywa się festiwal projektowania miasta WARSZAWA W BUDOWIE, nawiązujący w każdej edycji do innych zagadnień z zakresu architektury i urbanistyki, a także do zjawisk kultury wielkomiejskiej.

Wystawom w Muzeum Sztuki Nowoczesnej towarzyszy program edukacyjny: cykle wykładów, debat i seminariów skupione są w programie zatytułowanym Muzeum Otwarte, którego kolejne edycje stanowią komentarz do poszczególnych projektów wystawienniczych. Dział edukacji proponuje zaś szeroką ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży, z których chętnie korzystają zarówno widzowie indywidualni, jak i instytucje (szkoły, uczelnie) z Warszawy i innych części Polski.