Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

W skład kierownictwa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wchodzą:
 
Dyrektorka
 Joanna Mytkowska
 
Główny Księgowy
 Jarosław Paruch
 
Zastępcy dyrektorki
 Marta Bartkowska – ds. komunikacji
 Małgorzata Ludwisiak – ds. programowych
 Mikołaj Mundzik – ds. inwestycji
 Szymon Żydek – ds. operacyjnych